Skatte - og avgiftsendinger fra 1. januar 2022

Der er mange endringer på skatte - og avgiftsområdet fra 1. januar 2022.

Det er mange endringer på skatte - og avgiftsområdet, og vi henviser til følgende side for en total oversikt:

Endringer