Om oss

AS Revision er et frittstående revisjons- og konsulentselskap som i hovedsak bistår næringslivet, foreninger og stiftelser. Selskapet er et godkjent revisjonsselskap.

Virksomheten legger vekt på faglig kompetanse og utvikling, og vi er et reelt alternativ ved valg av samarbeidspartner for den profesjonelle delen av norsk nærings- og samfunnsliv.

Visjon

AS Revision skal gjennom dyktige ansatte selge tjenester av høy verdi for oppdragsgiverne, og selskapets medarbeidere skal bidra til et positivt miljø hos kundene.

Verdier

Vi skal videreutvikle et mellomstort og effektivt norsk Vi skal videreutvikle et mellomstort og effektivt norsk revisjonsselskap, som tilbyr tjenester av faglig høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi skal tilby revisjonstjenester og rådgivning innenfor regnskap, økonomi, skatt, avgift og annen beslektet virksomhet til norske bedrifter.

Våre mål er basert på å ha fornøyde kunder, ansatte og eiere.

Vi skal utvikle en effektiv, selvstendig og mellomstor revisjons- og kunnskapsbedrift i Norge.

Vi skal tilby tjenester av høy faglig kvalitet, til konkurransedyktige priser.

Vi skal dekke våre oppdragsgiveres behov nasjonalt.

Historien

1995

Tor Kristiansen startet sin revisjonsvirksomhet i Askim i 1985 og hadde i 1995 opparbeidet seg en god kundebase. Otter Brødholt etablerte egen revisjonsvirksomhet fra 1. januar 1995, gjennom Revisjonsfirmaet Brødholt & Co ENK. Fra juni 1996 slo registrert revisor Tor Kristiansen seg sammen med statsautorisert revisor Otter Brødholt ved han han kjøpte seg inn i Tor Kristiansen sin virksomhet, og de etablerte Revisjonsfirmaet Brødholt, Kristiansen & Co DA.

2001

I juni 2001 overtok vi virksomheten til statsautorisert revisor Kjell Melhus, og han gikk inn som deleier, hvor også firmaet ble endret til Melhus Brødholt Kristiansen & Co DA.

Senere i 2001 overtok vi registrert revisor Gunnar Karlsrud sin revisjons- og regnskapsførervirksomhet i Askim. Samme år ble virksomheten tatt opp i INAA – International Network of Auditors and Accountants, hvor vi fremdeles er medlem.

På 2000-tallet drev revisorene Melhus og Brødholt i samarbeid med borevisjon, ved siden av ordinær revisjon, og selskapet hadde borevisjonen i blant annet Sponsor Service, Kris Invest,og Trond Kristoffersen personlig, som var en av to hovedeiere i Finance Credit skandalen.

Vi hadde også i en periode av første halvdel av 2000 tallet bokettersynsarbeidet for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, som settes ut på anbud med jevne mellomrom. Registrert revisor Tor Kristiansen gikk ut som partner i 2005, men jobbet hos oss frem til høsten 2021.

2007

I 2007 slo vi virksomheten sammen med Wifo Revisjon AS. Dette selskapet hadde tre partnere, og de hadde en stor portefølje av lokale sparebanker. Det ble ansatt høyt utdannet kompetanse for å bistå revisorene med bankrevisjonen.

2012

I 2012 ble registrert revisor Jon Inge Solberg opptatt som partner i AS Revision. Han overtok 33 % av aksjene i selskapet. I 2013 ble regnskapsførervirksomheten fisjonert ut i ASR Accounting AS. Fra høsten 2018 er Brødholt Gård AS eneeier av regnskapsfører­virksomheten, i og med Jon Inge Solberg solgte seg ut av dette selskapet.

2018

I 2018 overtok Jon Inge Solberg nye 17 % av AS Revision, slik at han og Otter Brødholt i november 2018 ble eiere med en halvpart hver. Fra 1. februar 2019 ble Jon Inge Solberg og via holdingselskapet JI Solberg Holding AS eneaksjonær i selskapet. Fra sommeren 2019 sluttet Otter Brødholt som revisor i selskapet.

2023

Fra 1. januar 2023 ble Kristine Lillo Mørck, og via holdingselskapet HKM-Holding AS medeier i selskapet. Hun overtok da 33% av aksjene. Vi er nå to oppdragsansvarlige revisorer i AS Revision.