Skatte- og avgiftsendringer fra 1. januar 2021

Det er mange endringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2021.

Det er mange endringer på skatte- og avgiftsområdet og vi henviser til følgende side for en total oversikt:

Endringer