Pensjon fra første krone og dag

Fra 1. januar 2022 er det et krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone, for lønn opp til 12G. Opptjent pensjon for arbeidstaker i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av den pensjon som ville vært opptjent dersom arbeidstakeren hadde hatt fulltidsstilling. Det er fastsatt overgangsregler i forskrift som gir bedriftene tid frem til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene