AS Revision har overtatt aksjene i S5 Revisjon AS

AS Revision har nå overtatt alle aksjene i S5 Revisjon AS.

I all hovedsak vil Tommie Risdal og hans revisormedarbeidere Cathrine Olavessen og Christian Stensrud Bakke betjene alle nåværende kunder i de kommende årene.

Vi gleder oss til å ha de med på laget.