Revisjon

Gjennom revisjon av årsregnskapet kvalitetssikrer vi at din bedrift leverer riktige regnskapstall i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved å utføre ulike kontrollhandlinger verifiserer vi at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Samtidig gjennomgår vi bedriftenes rutiner og systemer hvor fokuset er rettet mot effektivisering og kostnadsbesparelse.

Har du behov for revisjon?

Ta kontakt

AS Revision tilbyr revisjon av flere typer organisasjonsformer

 • Aksjeselskaper
 • Ansvarlige selskaper
 • Foreninger
 • Stiftelser
 • Enkeltpersonforetak
 • NUF
 • Samvirkeforetak mm.


Vi tilbyr også revisjon innen ulike bransjer:

 • Sameie
 • Borettslag
 • Aksjeborettsalg
 • Advokater
 • Utleie av arbeidskraft
 • Eiendomsforretninger
 • Investeringsselskap
 • Livs- og trossamfunn
 • Barnehager
 • Bygg og anlegg
 • Transport
 • Restauranter
 • Renhold mm.

Det reviderte årsregnskapet er et viktig verktøy for din bedrifts økonomiske stilling og dens fremtidige utviklingsmuligher, Derfor er vi opptatt av å gi deg profesjonell og betrygende oppfølgning gjennom revisjonen.

Alle våre tjenester

AS Revision har tilknyttet seg juridisk spisskompetanse innenfor fagområder som skatte- og avgiftsrett, selskapsrett m.v. Selskapet er et godkjent revisjonsselskap, og tilbyr tjenester innenfor disse fagområdene:

Rådgivningstjenester

Våre revisorer besitter bred kompetanse og mangfoldig erfaring i ulike avgift - skatterettslige og selskapsrettslige områder. Vår oppgave er å gi de gode og riktige rådene for deg og din situasjon.

Les mer

Årsregnskap

I tillegg til finansiell revisjon tilbyr vi våre kunder bistand med å utarbeide årsregnskapet og skattemeldingen for formues- og inntektsskatt.

Revisjon

Gjennom revisjon av årsregnskapet kvalitetssikrer vi at din bedrift leverer regnskapstall i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved å utføre ulike kontrollhandlinger verifiserer vi at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Samtidig gjennomgår vi bedriftenes rutiner og systemer hvor fokuset er rettet mot effektivisering og kostnadsbesparelse.

Det reviderte årsregnskapet er et viktig verktøy for din bedrifts økonomiske stilling og dens fremtidige utviklingsmuligher. Vi er opptatt av å gi deg profesjonell og betrygende oppfølgning gjennom revisjonen.

Les mer

Borevisjon og bobehandling

Er du bostyrer og trenger hjelp med skyldnerens regnskap? Hos oss finner du dyktige folk som kan bistå boet med granskning av økonomiske forhold hos konkursdebitor, omstøtelse av transaksjoner, fordringsinnkreving mm.

Generasjonsskifte

Generasjonskifte kan skape mange problemstillinger for eierne. Vi hjelper deg med råd gjennom generasjonsskifteprosessenfor en smidig overgang.

Verdsettelse

Skal du selge eller er du nysgjerrig hva din bedrift er verdt? Spør oss for å utføre en verdsettelse av din bedrift.

Omorganisering av virksomhet – fusjon, fisjon, omdanning mm.

Skal du utvide virksomheten, skille lag eller ekspandere? Da trenger du gode råd og praktiske løsninger for å ta et skritt fremover mot ditt mål. Vi er her for å hjelpe deg gjennom prosessen med omorganisering og restrukturering av din bedrift enten det dreier seg om fusjon, fisjon, aksjesalg, etablering av holdingstruktur, nystiftelser, avviklinger, generasjonsskifte eller utvidelser av kapitalen. Praktisk, effektiv og målrettet kommer du i mål med transaksjonen med hjelp av vår kompetanse og bistand.

Attestasjonstjenester

I tillegg til ordinær revisjon utfører vi også andre attestasjonstjenester for å bekrefte deler av regnskapet eller enkelstående prosjekter, som bekreftelse for momskompensasjon, SkatteFunn, transaksjoner med nærstående, prosjektbekreftelser mm.

Bistand ved utarbeidelse av årsregnskap

I tillegg til finansiell revisjon tilbyr vi våre kunder bistand med å utarbeide det finansielle årsregnskapet og skattemeldingen for formues- og inntektsskatt.

Skatt og avgift

Våre revisorer besitter bred kompetanse og mangfoldig erfaring i ulike avgift - skatterettslige og selskapsrettslige områder, som gjør dem godt egnet til å yte råd på en betrygende måte til våre kunder. Trenger du råd innen skatt og avgift, send oss en uforpliktende e-post, så hjelper vi deg!