Våre tjenester

AS Revision er et revisjons- og konsulentselskap, som i hovedsak bistår næringslivet, det offentlige, foreninger og stiftelser. Selskapet er et godkjent revisjonsselskap.

Virksomheten legger vekt på faglig kompetanse og utvikling, og vi ønsker å være et reelt alternativ ved valg av samarbeidspartner for den profesjonelle delen av norsk nærings- og samfunnsliv.

AS Revision har tilknyttet seg juridisk spisskompetanse innenfor fagområder som skatte- og avgiftsrett, selskapsrett m.v.
Selskapet er et godkjent revisjonsselskap, og tilbyr tjenester innenfor følgende fagområder:

  • Revisjon
  • Skatt og avgift
  • Rådgivning
  • Bistand ved utarbeidelse av årsregnskap
  • Skattebistand
  • Omorganisering av virksomhet, fusjon, fisjon, omdanning mv.
  • Verdsettelse
  • Generasjonsskifte
  • Borevisjon og bobehandling
  • Granskning av økonomiske forhold ved konkurs

Selskapet har medarbeidere med høyere økonomisk og juridisk utdannelse, og faglig relevant kompetanse vektlegges ved nyansettelse.
For tiden har vi 6,5 årsverk, og det er 7 mennesker som utfører arbeid for oss.
AS Revision vektlegger bruk av moderne teknologi, og vi etterstreber bruk av moderne datasystemer.

Regnskapsføring
I Askim deler vi lokaler med ASR Accounting AS. Er det behov for bistand til regnskapsføring, lønn, mva-representasjon mv så henviser vil til hjemmesiden til ASR Accounting AS.