Revisjon

Gjennom revisjon av årsregnskapet kvalitetssikrer vi at din bedrift leverer riktige regnskapstall i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved å utføre ulike kontrollhandlinger verifiserer vi at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Samtidig gjennomgår vi bedriftenes rutiner og systemer hvor fokuset er rettet mot effektivisering og kostnadsbesparelse.

Har du behov for revisjon?

Ta kontakt

AS Revision tilbyr revisjon av flere typer organisasjonsformer:

 • Aksjeselskaper
 • Ansvarlige selskaper
 • Foreninger
 • Stiftelser
 • Enkeltpersonforetak
 • NUF
 • Samvirkeforetak mm.


Vi tilbyr også revisjon innen ulike bransjer:

 • Sameie
 • Borettslag
 • Aksjeborettsalg
 • Advokater
 • Utleie av arbeidskraft
 • Eiendomsforretninger
 • Investeringsselskap
 • Livs- og trossamfunn
 • Barnehager
 • Bygg og anlegg
 • Transport
 • Restauranter
 • Renhold mm.

Det reviderte årsregnskapet er et viktig verktøy for din bedrifts økonomiske stilling og dens fremtidige utviklingsmuligher, Derfor er vi opptatt av å gi deg profesjonell og betrygende oppfølgning gjennom revisjonen.

Våre tjenester:

AS Revision har tilknyttet seg juridisk spisskompetanse innenfor fagområder som skatte- og avgiftsrett, selskapsrett m.v. Selskapet er et godkjent revisjonsselskap, og tilbyr tjenester innenfor disse fagområdene:

Les mer
 • Revisjon
 • Rådgivning
 • Skatt og avgift
 • Bistand ved utarbeidelse av årsregnskap
 • Skattebistand
 • Omorganisering av virksomhet — fusjon, fisjon, omdanning mm.
 • Verdsettelse
 • Generasjonssskifte
 • Borevisjon og bobehandling

Rådgivning

Våre revisorer besitter bred kompetanse og mangfoldig erfaring, slik at du kan være trygg på at våre råd og veiledning er det beste for deg og din bedrift eller organisasjon.

Les mer