Rådgivning

Våre revisorer besitter bred kompetanse og mangfoldig erfaring i ulike avgift - skatterettslige og selskapsrettslige områder, som gjør de svært godt egnet til å yte råd på en betryggende måte til våre kunder.

Har du behov for rådgivning?

Ta kontakt

AS Revision er et revisjons- og konsulentselskap, som i hovedsak bistår næringslivet, det offentlige, foreninger og stiftelser. Vi legger vekt på faglig kompetanse og utvikling, og vi ønsker å være et reelt alternativ ved valg av samarbeidspartner for den profesjonelle delen av norsk nærings- og samfunnsliv.

Trenger du råd eller bistand i forbindelse med revisjon eller regnskap? Snakk med oss om dine behov eller utfordringer, og vi skal gi deg våre beste råd.

Våre tjenester:

AS Revision har tilknyttet seg juridisk spisskompetanse innenfor fagområder som skatte- og avgiftsrett, selskapsrett m.v. Selskapet er et godkjent revisjonsselskap, og tilbyr tjenester innenfor disse fagområdene:

Les mer
  • Revisjon
  • Rådgivning
  • Skatt og avgift
  • Bistand ved utarbeidelse av årsregnskap
  • Skattebistand
  • Omorganisering av virksomhet — fusjon, fisjon, omdanning mm.
  • Verdsettelse
  • Generasjonssskifte
  • Borevisjon og bobehandling

Revisjon

Gjennom revisjon av årsregnskapet kvalitetssikrer vi at din bedrift leverer riktige regnskapstall i samsvar med gjeldende lovgivning.

Les mer