Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

December 1, 2020

Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir en...