Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

December 1, 2020

Regjeringen foreslår at den nye ordningen med kompensasjon for reiselivsnæringen vil bygge på den..